piątek, marzec 12, 2021

Kredyt gotówkowy – sposób na zastrzyk gotówki

Wiele sytuacji życiowych, wymaga zgromadzenie określonej kwoty pieniężnej, w sposób natychmiastowy. Jest to często niemożliwe, na podstawie posiadanych oszczędności. W związku z tym, trzeba skorzystać z powszechnie dostępnych źródeł finansowania. Zapewniają je banki i inne instytucje finansowe które upoważnione są do udzielania kredytów.

Jak dostać kredyt gotówkowy?

Procedura uzyskania kredytu gotówkowego, nie różni się zbytnio od uzyskania każdego innego kredytu. Dana osoba powinna zgromadzić całą potrzebną dokumentację, która będzie uzasadniać, że udzielnie takiego kredytu jest możliwe. Przede wszystkim, należy zwrócić uwagą na dokumenty poświadczające wysokość uzyskiwanych dochodów. Kolejną istotną kwestią, będzie określenie kwoty, jaką będziemy chcieli pożyczyć. Musi być ona doprecyzowana w zapytaniu kredytowym. Na tej podstawie, bank będzie mógł podjąć decyzję, czy kredyt w określonej wysokości, może być udzielony. Trzeba tutaj mieć również na uwadze, że bank sprawdzi historię kredytowania danej osoby. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, czy zaciągane były kredyty, a jeśli tak, to w jaki sposób podlegały one spłacie. W przypadku, jakichkolwiek zadłużeń lub znacznych opóźnień w spłacie zobowiązań, może mieć to wpływ na decyzję o udzieleniu takiego finansowania przez bank. Warto podkreślić, że takie kredyty gotówkowe, mogą być udzielane w dowolnej wysokości, w zależności od wymagań przyszłego kredytobiorcy. Najczęściej będą się one wahać od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jednocześnie, taki kredyt gotówkowy, jest udzielany na sfinansowanie dowolnego celu. Nie ma zatem znaczenia, na co dana osoba go przeznaczy, bowiem cel ten nie jest określany w umowie kredytowej, tak jak w przypadku kredytu hipotecznego. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o skorzystaniu z danego kredytu, należy jeszcze sprawdzić jego wszystkie koszty. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że końcowe koszty kredytu, będą znacznie przewyższać pożyczoną kwotę. Dzieje się tak, ponieważ kredytobiorca jest zobowiązany do uiszczania odsetek od zapożyczonej kwoty i różnego rodzaju prowizji. Może się również zdarzyć, że dany kredytodawca, będzie również wymagać różnego rodzaju zabezpieczeń kredytu, w postaci wykupienia dodatkowych ubezpieczeń. Jednak ta kwestia zależeć będzie od danego banku.

Chcąc uzyskać dodatkowe źródło finansowania, bez wątpienia warto korzystać z kredytów gotówkowych, jakie oferowane są przez banki. Jest to bowiem najbezpieczniejsza opcja. Warunki kredytowania w bankach są zdecydowanie bezpieczniejsze, niż w przypadku innych instytucji finansowych. Jednocześnie takie oprocentowanie, będzie możliwe najniższe. Nie ma zatem na co czekać i już dzisiaj warto podjąć decyzję o skorzystaniu z takiego kredytu gotówkowego. Zapewni to możliwość zrealizowania różnego rodzaju ciekawych przedsięwzięć. Można spełnić marzenie o egzotycznych wakacjach lub dokonać gruntowego remontu domu albo mieszkania.

czwartek, grudzień 31, 2020

Kredyt hipoteczny a rzeczoznawca

Skorzystanie z kredytu hipotecznego, wiąże się z koniecznością wynajęcia rzeczoznawcy. Jego rola w tym projekcie jest dość oczywista: musi on wycenić daną nieruchomość, biorąc pod uwagę fakt, że to właśnie bank ma ją sfinansować. I choć dla wielu osób jej wycena to niepotrzebny, choć angażujący punkt starania się o własne „M”, to w rzeczywistości ma ona olbrzymią wagę w kontekście przyznania kredytu.

Kim jest rzeczoznawca?

Mówiąc krótko: jest to osoba, której zadaniem jest wycena w tym przypadku nieruchomości. Osoba ta jest najczęściej zatrudniana przez bank, choć rzecz jasna nie jest to regułą. Niektóre banki pozwalają kredytobiorcy wynająć własnego rzeczoznawcę. Dzięki temu jeden operat szacunkowy można przesłać do kilku banków, skracając czas realizacji wszystkich niezbędnych formalności. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku wynajęcia „własnego” rzeczoznawcy, koszty będzie musiał ponieść kredytobiorca. Jeśli osobę tą wynajmuje bank, wszelkie związane z tym koszty zostaną wliczone do kredytu hipotecznego. Zwykle banki preferują zatrudnianie własnych rzeczoznawców, gdyż mają oni pełną wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania wybranego banku.

Naturalnie rzeczoznawcą nie może zostać każdy. Może być to wyłącznie taka osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez stosowne Ministerstwo. Co ważne – opinia rzeczoznawcy jest zawsze wiążąca. Zanegowanie jej opinią innego specjalisty jest bardzo trudne i zazwyczaj niemożliwe.

Wartość nieruchomości a wartość transakcyjna

Przyznanie kredytu hipotecznego zależy od dwóch czynników: wartości kredytowanej nieruchomości i zdolności kredytowej kredytobiorcy. Tą drugą kwestię łatwo sprawdzić. Wystarczy poprosić o stosowną dokumentację, która będzie potwierdzać uzyskane przezeń wynagrodzenie, a także – jeśli zajdzie taka potrzeba – określać, czy dana osoba nie posiada dodatkowych zobowiązań w innych bankach.

Teoretycznie określenie wartości rynkowej nieruchomości, nie powinno być problemem dla profesjonalnego rzeczoznawcy. Należy jednak pamiętać, że bierze on pod uwagę całość kredytowanej nieruchomości. Dopiero po rzetelnym przeanalizowaniu jej wartości, sprawdzi on, czy będzie ona dobrym pokryciem dla zaciąganego zobowiązania. Przy okazji będzie on również musiał wziąć pod uwagę posiadany przez inwestora wkład własny. Najczęściej banki oczekują, że jego wartość powinna być równa 20 procentom wartości całego kredytu. Zdarza się też, że niektóre banki udzielają kredytu na niższy wkład własny. Najczęściej jest on wtedy dodatkowo ubezpieczany, co rzecz jasna wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Kilka słów podsumowania

Reasumując, pomoc ze strony rzeczoznawcy będzie miała istotną wartość w kontekście decyzji o warunkach kredytowania nieruchomości. Jeśli bank uzna, że na podstawie podanej ekspertyzy Kredytobiorca posiada bardzo dużą zdolność kredytową (np. wysoki wkład własny), to istnieje możliwość zmniejszenia kosztów kredytu, chociażby poprzez istotną redukcję wartości marży pobieranej przez bank.

środa, listopad 4, 2020

Czy kredyt hipoteczny może służyć wyłącznie zakupowi domu lub mieszkania?

Kredyty hipoteczne z pewnością kojarzone są głównie z finansowaniem zakupu lokalu lub budynku mieszkalnego. Jest to chyba pierwsza myśl, jaka przychodzi nam do głowy na myśl o tego rodzaju zobowiązaniach finansowych. Tymczasem warto wyzwolić się z tego typu schematów, bo chociaż zakup domu, czy też mieszkania jest podstawowym przeznaczeniem kredytów hipotecznych, nie jest to jedyny możliwy wariant. Zawsze trzeba jednak pamiętać o tym, że wszystko zależy od ustaleń z instytucją bankową.

Rodzaje kredytów hipotecznych a indywidualne potrzeby

Nie ulega wątpliwości, że kredyt hipoteczny jest dosyć specyficznym rodzajem zobowiązania, ponieważ zazwyczaj jest długoterminowy i dotyczy wysokich kwot. Dodatkowo wymaga on zabezpieczenia spłaty, które zazwyczaj ustanawia się właśnie na nieruchomości. Niemniej jednak ofert kredytów hipotecznych jest dosyć sporo i nieraz są one atrakcyjne, dlatego też ten rodzaj zadłużenia cieszy się dużym zainteresowaniem. Ważne jest, aby przy poszukiwaniu dodatkowych form finansowania, myśleć o swoich indywidualnych i racjonalnie uzasadnionych potrzebach.

Możliwe zastosowania kredytów hipotecznych

Podstawowym zastosowaniem kredytów hipotecznych jest, oczywiście, wspomniany już wcześniej zakup domu lub mieszkania. Niemniej jednak spotkać się można również z kredytem konsolidacyjnym o charakterze hipotecznym, który służy łączeniu istniejących zobowiązań bankowych w jedno oraz modyfikacji warunków ich spłaty. Dodatkowo nieraz kredyt hipoteczny wykorzystać można na zakup garażu, czy też remont lokalu mieszkalnego. Jak zatem widać spektrum możliwości jest dosyć szerokie.

Podejmowanie decyzji dotyczących zaciągnięcia kredytu hipotecznego

Bardzo ważne jest to, aby umiejętnie podejść do procesu decyzyjnego związanego z kredytem hipotecznym. Nie można bowiem bezmyślnie ulegać wizji dotyczącej możliwości uzyskania dodatkowego źródła finansowania. Zaciąganie długów jest bardzo poważnym krokiem i musimy dokładnie sprawdzić, czy nasz budżet pozwala na tego rodzaju przedsięwzięcia. W przypadku kredytu hipotecznego niejednokrotnie przez długie lata trzeba spłacać comiesięczne raty. Dlatego właśnie zobowiązania finansowe muszą być przez nas naprawdę dobrze przemyślane.

wtorek, wrzesień 8, 2020

Problem ze spłatą pożyczki

Czasem może dojść do sytuacji, że mamy problem ze spłatą chwilówki- pożyczki. Dzieje się tak dlatego, że mogą zdarzyć się niewielkie przestoje finansowe, które w konsekwencji mogą kosztować kredytobiorcę dodadatkowe utrudnienia przy spłacie zobowiąznia finansowego.

Dostępne opcje

W razie sporych problemów ze spłatą pożyczki można wnioskować o refinansowanie jej przez inne firmy pożyczkowe, które proponują przeniesienie jej na tak zwaną odrębną formę pożyczkową. Najczęściej firma daje możliwość spłaty rat pożyczki przez znacznie dłuższy okres czasu. W przypadku szybszej spłaty rat pożyczki lub wypowiedzenia umowy można liczyć na zmniejszenie kosztów pożyczki co jest zdecydowanie korzystniejsze z punktu widzenia klienta. Podczas problemów ze spłacaniem rat pożyczki dochodzi najczęściej do powstawania odsetek karnych, których wartość w skali roku może dochodzić do piętnastu procent. Pożyczki zwane chwilówkami można rozłożyć na raty szczególnie jeśli chodzi o niewielkie zobowiązania. Wówczas odsetki mogą nieco rosnąć, ale rozbicie chwilówek na raty nie wymaga opłat specjalnych.

Inne kryteria

Wiek jest jednym z czolowych kryteriów mających wpływ na to jak szeroki zakres finansowy będzie mogła mieć konkretna pożyczka, chwilówka. Gdy mowa o dużym przedziale wiekowym osób, pożyczkobiorców to może wyraźnie wzrosnąć RRSO, co ostatecznie ma decydujący wpływ na wysokość rat pożyczek, chwilówek i ostatecznie dość wysokiej kwoty do zapłaty za daną pożyczkę. Przedłużenie czasu spłaty zobowiązania to ważne kryterium brane pod uwagę podczas decyzji o pożyczce, chwilówce . Taka forma dodatkowej pomocy przy spłacie zobowiązania może dodatkowo kosztować klienta, a wszystko w zależności od wyboru zakresu pożyczki, chwilówki.

Problemy ze splatą takiego zobowiązania jak pożyczka może dotyczyć każdego, kto nie wykazuje odpowiednich dochodów w danym okresie czasowym. Może to dotyczyć w szczególności osoby młode, które często zmieniają pracę, lub też pracują w charakterze freelancer i ich zarobki często uzależnione są od terminowości w wypłatach zleceniodawców. Gdy ich do końca nie ma wówczas może nawet dojść do trudnych sytuacji w zbyt długim okresie spłaty pożyczki i dużym ryzykiem niespłacenia zobowiązania w określonym terminie. Chwilówki więc choć bardzo łatwo dostępne dość często bywają ryzykowne dla naszego portfela, dlatego każdy potencjalny kredytobiorca powinien uważać na to, na co się decyduje w momencie, gdy okaże się, że jego zdaniem najlepszym wyborem będzie produkt danej firmy, która sprzedaje pożyczki od ręki.

środa, czerwiec 17, 2020

Jakich informacji potrzebuje parabank do udzielenia chwilówki?

Obsługa pożyczek krótkoterminowych, nawet w parabankach wymaga szczegółowej analizy zdolności kredytowej, chociaż często w tym segmencie akceptuje się bardziej ryzykownych, odrzuconych wcześniej przez bank klientów. Chwilówka obowiązuje krótkoterminowo, a znane marki pożyczkowe posiadają rozbudowane działy windykacyjne lub większą formalną siłę nacisku w razie niewywiązywania się pożyczkobiorcy z zapisów umowy. Jakich informacji potrzebuje parabank do prawidłowej obsługi klienta i na co warto się przygotować podczas porównywania ofert?

Pierwszy kontakt z firmą pożyczkową zakłada najczęściej przekazanie danych z dowodu osobistego oraz zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach. Parabanki akceptują bez problemu umowy o dzieło, zlecenie, właścicieli działalności gospodarczych z nieco ograniczoną płynnością, pracowników etatowych. Popularne marki parabankowe nie wymagają nawet tego, a do decyzji o wypłacie wystarczy wypełnienie uproszczonego formularza. To procedury widoczne również w ustawie o kredycie konsumenckim. Nie można, co do zasady udzielać pożyczek klientom, którzy nie są w stanie ich spłacić, bo to ogromne ryzyko.

Na zdolność kredytową wpływa liczba osób na utrzymaniu. Rodzina bez dziecka charakteryzuje się lepszym dostępem do krótkoterminowego zadłużenia od rodziny z dzieckiem, nawet przy uwzględnieniu programów socjalnych. Niektóre firmy pożyczkowe specjalizują się w obsłudze klientów zagrożonych egzekucją komorniczą, ze sporym zadłużeniem bieżącym. Nie jest to problemem przy odpowiednim zabezpieczeniu umowy.

Powiązania kapitałowe firm pożyczkowych

Firmy pożyczkowe bazują na własnym kapitale, a często również na środkach pochodzących od indywidualnych inwestorów. Taka współpraca przypomina nieco pożyczki społecznościowe, w których każdy wniosek, np. o konsolidację, restrukturyzację rozpatruje się indywidualnie. Przed porównaniem chwilówek powinieneś sprawdzić, czy konkretna marka działa w taki sposób lub udziela pożyczek samodzielnie, bez udziału podmiotów trzecich. To ważne dla szybkości wypłaty pieniędzy. Doradca w firmie pożyczkowej nie musi pytać klienta o wszystkie elementy zdolności kredytowej, ale jedynie o te, które ewentualnie wzbudzają wątpliwości.

Lojalność doceniana w parabankach bardziej niż w sektorze bankowym

Od lat na polskim rynku widać tendencję do zwiększania kwoty chwilówek, nawet do ponad 6000 złotych, ale tylko dla lojalnych klientów, którzy bez większych trudności spłacają zobowiązania. W parabankach wypracowano bardzo dobre praktyki budowania zaufania, ponieważ przy pierwszej współpracy nigdy nie otrzymujesz maksymalnego limitu finansowania. Najmniejsza chwilówka spotykana na rynku to granice 100 złotych. Im więcej i dłużej pożyczasz, tym lepsze warunki uzyskujesz, do tego bez konieczności potwierdzania dodatkowych formalności. Chwilówka po spełnieniu podstawowych wymogów formalnych to na razie najlepsze uzupełnienie budżetu domowego.