czwartek, grudzień 31, 2020

Kredyt hipoteczny a rzeczoznawca

Skorzystanie z kredytu hipotecznego, wiąże się z koniecznością wynajęcia rzeczoznawcy. Jego rola w tym projekcie jest dość oczywista: musi on wycenić daną nieruchomość, biorąc pod uwagę fakt, że to właśnie bank ma ją sfinansować. I choć dla wielu osób jej wycena to niepotrzebny, choć angażujący punkt starania się o własne „M”, to w rzeczywistości ma ona olbrzymią wagę w kontekście przyznania kredytu.

Kim jest rzeczoznawca?

Mówiąc krótko: jest to osoba, której zadaniem jest wycena w tym przypadku nieruchomości. Osoba ta jest najczęściej zatrudniana przez bank, choć rzecz jasna nie jest to regułą. Niektóre banki pozwalają kredytobiorcy wynająć własnego rzeczoznawcę. Dzięki temu jeden operat szacunkowy można przesłać do kilku banków, skracając czas realizacji wszystkich niezbędnych formalności. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku wynajęcia „własnego” rzeczoznawcy, koszty będzie musiał ponieść kredytobiorca. Jeśli osobę tą wynajmuje bank, wszelkie związane z tym koszty zostaną wliczone do kredytu hipotecznego. Zwykle banki preferują zatrudnianie własnych rzeczoznawców, gdyż mają oni pełną wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania wybranego banku.

Naturalnie rzeczoznawcą nie może zostać każdy. Może być to wyłącznie taka osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez stosowne Ministerstwo. Co ważne – opinia rzeczoznawcy jest zawsze wiążąca. Zanegowanie jej opinią innego specjalisty jest bardzo trudne i zazwyczaj niemożliwe.

Wartość nieruchomości a wartość transakcyjna

Przyznanie kredytu hipotecznego zależy od dwóch czynników: wartości kredytowanej nieruchomości i zdolności kredytowej kredytobiorcy. Tą drugą kwestię łatwo sprawdzić. Wystarczy poprosić o stosowną dokumentację, która będzie potwierdzać uzyskane przezeń wynagrodzenie, a także – jeśli zajdzie taka potrzeba – określać, czy dana osoba nie posiada dodatkowych zobowiązań w innych bankach.

Teoretycznie określenie wartości rynkowej nieruchomości, nie powinno być problemem dla profesjonalnego rzeczoznawcy. Należy jednak pamiętać, że bierze on pod uwagę całość kredytowanej nieruchomości. Dopiero po rzetelnym przeanalizowaniu jej wartości, sprawdzi on, czy będzie ona dobrym pokryciem dla zaciąganego zobowiązania. Przy okazji będzie on również musiał wziąć pod uwagę posiadany przez inwestora wkład własny. Najczęściej banki oczekują, że jego wartość powinna być równa 20 procentom wartości całego kredytu. Zdarza się też, że niektóre banki udzielają kredytu na niższy wkład własny. Najczęściej jest on wtedy dodatkowo ubezpieczany, co rzecz jasna wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Kilka słów podsumowania

Reasumując, pomoc ze strony rzeczoznawcy będzie miała istotną wartość w kontekście decyzji o warunkach kredytowania nieruchomości. Jeśli bank uzna, że na podstawie podanej ekspertyzy Kredytobiorca posiada bardzo dużą zdolność kredytową (np. wysoki wkład własny), to istnieje możliwość zmniejszenia kosztów kredytu, chociażby poprzez istotną redukcję wartości marży pobieranej przez bank.