czwartek, wrzesień 6, 2018

Czym objawia się bezpieczeństwo na rynku kredytowym?

Kredytobiorca jest szczególnie zainteresowany bezpiecznym pozyskaniem kredytu gotówkowego, aby nie narazić się na stratę majątku rodzinnego, szczególnie nieruchomości. Rynek kredytowy pod względem ryzyka dla przeciętnego klienta zmieniał się mocno na przestrzeni lat, aby ocenie dojść do statusu bardzo sprawiedliwego. Czym zatem objawia się bezpieczeństwo w sektorze pożyczkowym? W artykule poznasz najważniejsze informacje związane z kształtowaniem umów o kredyty gotówkowe.

Bezpieczeństwo sektora kredytów krótkoterminowych

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, najważniejszym aktem prawnym odnoszącym się do udzielania pożyczek krótkoterminowych w bankach detalicznych i instytucjach pozabankowych instytucje finansowe mają obowiązek przekazywania pełnej informacji o kosztach zobowiązania. Dodatkowo ustawa nakazuje kształtowanie materiałów marketingowych kredytodawców w taki sposób, aby nie wprowadzały w błąd nawet osoby o niskiej wiedzy ekonomicznej. W początkowych latach funkcjonowania banków detalicznych i firm pożyczkowych Komisja Nadzoru Finansowego nie obejmowała kontrolą sektora pozabankowego, a raczej śledziła tylko skrajne przypadki naruszeń. Teraz sytuacja się zmienia, ponieważ firmy pożyczkowe uzyskały własny rejestr. Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi listę ostrzeżeń, co pozwala na szybką kontrolę nieuczciwych lub mocno podejrzanych podmiotów obsługujących pożyczki krótkoterminowe. Wiele zmieniło się po optymalizacji tzw. kosztów pozaodsetkowych, a także kosztów windykacyjnych. Jeszcze przed rokiem 2015 wiele firm pożyczkowych stosowało ponadprzeciętne, mocno niestandardowe koszty windykacyjne, co powodowało, że przy niewielkim naruszeniu terminu spłaty kredytobiorca tracił nieruchomości, czy wręcz cały majątek, a pobierał zaledwie 500, czy 1000 złotych. Nieuczciwość firm pożyczkowych (niektórych) objawiła się mocnym spadkiem zainteresowania chwilówkami. Po uregulowaniu kwestii kosztów pozaodsetkowych tzw. ustawą antylichwiarską kredytobiorcy coraz chętniej wykorzystują pożyczki gotówkowe, krótkoterminowe chwilówki, bez narażania budżetu domowego na duże problemy.

A co z bezpieczeństwem dla kredytów długoterminowych?

Zmiany poszły o krok dalej, ponieważ nawet w ustawie o kredycie hipotecznym widać nastawienie na pomoc klientom, a nie ich potocznie mówiąc gnębienie. Banki detaliczne po wykryciu problemów ze spłatą muszą proponować efektywne rozwiązania restrukturyzacyjne. Jeżeli restrukturyzacja kredytów długoterminowych nie wyjdzie i tak kredytobiorca otrzymuje spory termin sprzedaży nieruchomości na dogodnych warunkach. Jak bezpieczeństwo na rynku kredytowym wpłynęło na ogólny obraz branży? Przede wszystkim doszło do znaczącego oczyszczenia sektora z nieuczciwym podmiotów finansowych. Firmy, które zostały oferują często lepsze warunki niż zakłada ustawa antylichwiarska. Nastąpiło przywrócenie rozsądnej analizy kredytobiorcy. Obecnie nie otrzymasz kredytu bez dysponowania naprawdę solidną zdolnością kredytową. To dobrze, ponieważ zwiększa się ogólnie wiedza ekonomiczna klientów kredytodawców.

Większa opłacalność branży kredytów krótkoterminowych

Jednym słowem opłaca się wejść na nowoczesny rynek kredytowy, nawet po niewielkie zobowiązanie konsumpcyjne, bo właściwie nie zagraża to interesom ekonomicznym gospodarstwa domowego. Wystarczy jedynie spełnić podstawowe normy analizy finansowej i jakościowej, aby otrzymać dogodne i co najważniejsze uczciwe warunki finansowania. Czy uważasz, że bezpieczeństwo obsługi kredytobiorcy wzrosło w ostatnich latach?