czwartek, grudzień 31, 2020

Kredyt hipoteczny a rzeczoznawca

Skorzystanie z kredytu hipotecznego, wiąże się z koniecznością wynajęcia rzeczoznawcy. Jego rola w tym projekcie jest dość oczywista: musi on wycenić daną nieruchomość, biorąc pod uwagę fakt, że to właśnie bank ma ją sfinansować. I choć dla wielu osób jej wycena to niepotrzebny, choć angażujący punkt starania się o własne „M”, to w rzeczywistości ma ona olbrzymią wagę w kontekście przyznania kredytu.

Kim jest rzeczoznawca?

Mówiąc krótko: jest to osoba, której zadaniem jest wycena w tym przypadku nieruchomości. Osoba ta jest najczęściej zatrudniana przez bank, choć rzecz jasna nie jest to regułą. Niektóre banki pozwalają kredytobiorcy wynająć własnego rzeczoznawcę. Dzięki temu jeden operat szacunkowy można przesłać do kilku banków, skracając czas realizacji wszystkich niezbędnych formalności. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku wynajęcia „własnego” rzeczoznawcy, koszty będzie musiał ponieść kredytobiorca. Jeśli osobę tą wynajmuje bank, wszelkie związane z tym koszty zostaną wliczone do kredytu hipotecznego. Zwykle banki preferują zatrudnianie własnych rzeczoznawców, gdyż mają oni pełną wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania wybranego banku.

Naturalnie rzeczoznawcą nie może zostać każdy. Może być to wyłącznie taka osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez stosowne Ministerstwo. Co ważne – opinia rzeczoznawcy jest zawsze wiążąca. Zanegowanie jej opinią innego specjalisty jest bardzo trudne i zazwyczaj niemożliwe.

Wartość nieruchomości a wartość transakcyjna

Przyznanie kredytu hipotecznego zależy od dwóch czynników: wartości kredytowanej nieruchomości i zdolności kredytowej kredytobiorcy. Tą drugą kwestię łatwo sprawdzić. Wystarczy poprosić o stosowną dokumentację, która będzie potwierdzać uzyskane przezeń wynagrodzenie, a także – jeśli zajdzie taka potrzeba – określać, czy dana osoba nie posiada dodatkowych zobowiązań w innych bankach.

Teoretycznie określenie wartości rynkowej nieruchomości, nie powinno być problemem dla profesjonalnego rzeczoznawcy. Należy jednak pamiętać, że bierze on pod uwagę całość kredytowanej nieruchomości. Dopiero po rzetelnym przeanalizowaniu jej wartości, sprawdzi on, czy będzie ona dobrym pokryciem dla zaciąganego zobowiązania. Przy okazji będzie on również musiał wziąć pod uwagę posiadany przez inwestora wkład własny. Najczęściej banki oczekują, że jego wartość powinna być równa 20 procentom wartości całego kredytu. Zdarza się też, że niektóre banki udzielają kredytu na niższy wkład własny. Najczęściej jest on wtedy dodatkowo ubezpieczany, co rzecz jasna wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Kilka słów podsumowania

Reasumując, pomoc ze strony rzeczoznawcy będzie miała istotną wartość w kontekście decyzji o warunkach kredytowania nieruchomości. Jeśli bank uzna, że na podstawie podanej ekspertyzy Kredytobiorca posiada bardzo dużą zdolność kredytową (np. wysoki wkład własny), to istnieje możliwość zmniejszenia kosztów kredytu, chociażby poprzez istotną redukcję wartości marży pobieranej przez bank.

środa, listopad 4, 2020

Czy kredyt hipoteczny może służyć wyłącznie zakupowi domu lub mieszkania?

Kredyty hipoteczne z pewnością kojarzone są głównie z finansowaniem zakupu lokalu lub budynku mieszkalnego. Jest to chyba pierwsza myśl, jaka przychodzi nam do głowy na myśl o tego rodzaju zobowiązaniach finansowych. Tymczasem warto wyzwolić się z tego typu schematów, bo chociaż zakup domu, czy też mieszkania jest podstawowym przeznaczeniem kredytów hipotecznych, nie jest to jedyny możliwy wariant. Zawsze trzeba jednak pamiętać o tym, że wszystko zależy od ustaleń z instytucją bankową.

Rodzaje kredytów hipotecznych a indywidualne potrzeby

Nie ulega wątpliwości, że kredyt hipoteczny jest dosyć specyficznym rodzajem zobowiązania, ponieważ zazwyczaj jest długoterminowy i dotyczy wysokich kwot. Dodatkowo wymaga on zabezpieczenia spłaty, które zazwyczaj ustanawia się właśnie na nieruchomości. Niemniej jednak ofert kredytów hipotecznych jest dosyć sporo i nieraz są one atrakcyjne, dlatego też ten rodzaj zadłużenia cieszy się dużym zainteresowaniem. Ważne jest, aby przy poszukiwaniu dodatkowych form finansowania, myśleć o swoich indywidualnych i racjonalnie uzasadnionych potrzebach.

Możliwe zastosowania kredytów hipotecznych

Podstawowym zastosowaniem kredytów hipotecznych jest, oczywiście, wspomniany już wcześniej zakup domu lub mieszkania. Niemniej jednak spotkać się można również z kredytem konsolidacyjnym o charakterze hipotecznym, który służy łączeniu istniejących zobowiązań bankowych w jedno oraz modyfikacji warunków ich spłaty. Dodatkowo nieraz kredyt hipoteczny wykorzystać można na zakup garażu, czy też remont lokalu mieszkalnego. Jak zatem widać spektrum możliwości jest dosyć szerokie.

Podejmowanie decyzji dotyczących zaciągnięcia kredytu hipotecznego

Bardzo ważne jest to, aby umiejętnie podejść do procesu decyzyjnego związanego z kredytem hipotecznym. Nie można bowiem bezmyślnie ulegać wizji dotyczącej możliwości uzyskania dodatkowego źródła finansowania. Zaciąganie długów jest bardzo poważnym krokiem i musimy dokładnie sprawdzić, czy nasz budżet pozwala na tego rodzaju przedsięwzięcia. W przypadku kredytu hipotecznego niejednokrotnie przez długie lata trzeba spłacać comiesięczne raty. Dlatego właśnie zobowiązania finansowe muszą być przez nas naprawdę dobrze przemyślane.

wtorek, wrzesień 8, 2020

Problem ze spłatą pożyczki

Czasem może dojść do sytuacji, że mamy problem ze spłatą chwilówki- pożyczki. Dzieje się tak dlatego, że mogą zdarzyć się niewielkie przestoje finansowe, które w konsekwencji mogą kosztować kredytobiorcę dodadatkowe utrudnienia przy spłacie zobowiąznia finansowego.

Dostępne opcje

W razie sporych problemów ze spłatą pożyczki można wnioskować o refinansowanie jej przez inne firmy pożyczkowe, które proponują przeniesienie jej na tak zwaną odrębną formę pożyczkową. Najczęściej firma daje możliwość spłaty rat pożyczki przez znacznie dłuższy okres czasu. W przypadku szybszej spłaty rat pożyczki lub wypowiedzenia umowy można liczyć na zmniejszenie kosztów pożyczki co jest zdecydowanie korzystniejsze z punktu widzenia klienta. Podczas problemów ze spłacaniem rat pożyczki dochodzi najczęściej do powstawania odsetek karnych, których wartość w skali roku może dochodzić do piętnastu procent. Pożyczki zwane chwilówkami można rozłożyć na raty szczególnie jeśli chodzi o niewielkie zobowiązania. Wówczas odsetki mogą nieco rosnąć, ale rozbicie chwilówek na raty nie wymaga opłat specjalnych.

Inne kryteria

Wiek jest jednym z czolowych kryteriów mających wpływ na to jak szeroki zakres finansowy będzie mogła mieć konkretna pożyczka, chwilówka. Gdy mowa o dużym przedziale wiekowym osób, pożyczkobiorców to może wyraźnie wzrosnąć RRSO, co ostatecznie ma decydujący wpływ na wysokość rat pożyczek, chwilówek i ostatecznie dość wysokiej kwoty do zapłaty za daną pożyczkę. Przedłużenie czasu spłaty zobowiązania to ważne kryterium brane pod uwagę podczas decyzji o pożyczce, chwilówce . Taka forma dodatkowej pomocy przy spłacie zobowiązania może dodatkowo kosztować klienta, a wszystko w zależności od wyboru zakresu pożyczki, chwilówki.

Problemy ze splatą takiego zobowiązania jak pożyczka może dotyczyć każdego, kto nie wykazuje odpowiednich dochodów w danym okresie czasowym. Może to dotyczyć w szczególności osoby młode, które często zmieniają pracę, lub też pracują w charakterze freelancer i ich zarobki często uzależnione są od terminowości w wypłatach zleceniodawców. Gdy ich do końca nie ma wówczas może nawet dojść do trudnych sytuacji w zbyt długim okresie spłaty pożyczki i dużym ryzykiem niespłacenia zobowiązania w określonym terminie. Chwilówki więc choć bardzo łatwo dostępne dość często bywają ryzykowne dla naszego portfela, dlatego każdy potencjalny kredytobiorca powinien uważać na to, na co się decyduje w momencie, gdy okaże się, że jego zdaniem najlepszym wyborem będzie produkt danej firmy, która sprzedaje pożyczki od ręki.

środa, czerwiec 17, 2020

Jakich informacji potrzebuje parabank do udzielenia chwilówki?

Obsługa pożyczek krótkoterminowych, nawet w parabankach wymaga szczegółowej analizy zdolności kredytowej, chociaż często w tym segmencie akceptuje się bardziej ryzykownych, odrzuconych wcześniej przez bank klientów. Chwilówka obowiązuje krótkoterminowo, a znane marki pożyczkowe posiadają rozbudowane działy windykacyjne lub większą formalną siłę nacisku w razie niewywiązywania się pożyczkobiorcy z zapisów umowy. Jakich informacji potrzebuje parabank do prawidłowej obsługi klienta i na co warto się przygotować podczas porównywania ofert?

Pierwszy kontakt z firmą pożyczkową zakłada najczęściej przekazanie danych z dowodu osobistego oraz zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach. Parabanki akceptują bez problemu umowy o dzieło, zlecenie, właścicieli działalności gospodarczych z nieco ograniczoną płynnością, pracowników etatowych. Popularne marki parabankowe nie wymagają nawet tego, a do decyzji o wypłacie wystarczy wypełnienie uproszczonego formularza. To procedury widoczne również w ustawie o kredycie konsumenckim. Nie można, co do zasady udzielać pożyczek klientom, którzy nie są w stanie ich spłacić, bo to ogromne ryzyko.

Na zdolność kredytową wpływa liczba osób na utrzymaniu. Rodzina bez dziecka charakteryzuje się lepszym dostępem do krótkoterminowego zadłużenia od rodziny z dzieckiem, nawet przy uwzględnieniu programów socjalnych. Niektóre firmy pożyczkowe specjalizują się w obsłudze klientów zagrożonych egzekucją komorniczą, ze sporym zadłużeniem bieżącym. Nie jest to problemem przy odpowiednim zabezpieczeniu umowy.

Powiązania kapitałowe firm pożyczkowych

Firmy pożyczkowe bazują na własnym kapitale, a często również na środkach pochodzących od indywidualnych inwestorów. Taka współpraca przypomina nieco pożyczki społecznościowe, w których każdy wniosek, np. o konsolidację, restrukturyzację rozpatruje się indywidualnie. Przed porównaniem chwilówek powinieneś sprawdzić, czy konkretna marka działa w taki sposób lub udziela pożyczek samodzielnie, bez udziału podmiotów trzecich. To ważne dla szybkości wypłaty pieniędzy. Doradca w firmie pożyczkowej nie musi pytać klienta o wszystkie elementy zdolności kredytowej, ale jedynie o te, które ewentualnie wzbudzają wątpliwości.

Lojalność doceniana w parabankach bardziej niż w sektorze bankowym

Od lat na polskim rynku widać tendencję do zwiększania kwoty chwilówek, nawet do ponad 6000 złotych, ale tylko dla lojalnych klientów, którzy bez większych trudności spłacają zobowiązania. W parabankach wypracowano bardzo dobre praktyki budowania zaufania, ponieważ przy pierwszej współpracy nigdy nie otrzymujesz maksymalnego limitu finansowania. Najmniejsza chwilówka spotykana na rynku to granice 100 złotych. Im więcej i dłużej pożyczasz, tym lepsze warunki uzyskujesz, do tego bez konieczności potwierdzania dodatkowych formalności. Chwilówka po spełnieniu podstawowych wymogów formalnych to na razie najlepsze uzupełnienie budżetu domowego.

wtorek, kwiecień 7, 2020

Cechy kredytu hipotecznego

Jak sama nazwa wskazuje kredyt hipoteczny to kredyt, którego zabezpieczeniem będzie głównie hipoteka. Wyróżnia go przede wszystkim wysoka kwota kredytu oraz długi okres spłaty. A zatem jest to kredyt przeznaczony głównie na większe inwestycje jak budowa domu czy też kupno mieszkania. W przypadku kredytów hipotecznych, warunkiem jego przyznania będą miedzy innymi, takie czynniki, jak: wkład własny oraz zdolność kredytowa - najlepsze oferty szukaj na NiskaRata.org.

Decydując się na kredyt hipoteczny może być nam ciężko pojąć ostateczną decyzje o wyborze konkretnej oferty. W obecnej chwili wachlarz kredytów dostępnych w ofercie banków jest niezwykle duży i zróżnicowany. Z pomocą w podjęciu decyzji mogą przyjść nam różnego rodzaju porównywarki internetowe, a także kalkulatory, jednak w takiej sytuacji dobrze jest skorzystać z usług profesjonalnego doradcy kredytowego który z pewnością rozwieje wszystkie nasze wątpliwości. Nie zawsze też zdajemy sobie do końca sprawę z tego na jakich zasadach bazują poszczególne rodzaje kredytów i ciężko jest nam podjąć ostateczną decyzję.

Na czym polega kredyt hipoteczny?

Bank, w ramach kredytu hipotecznego, pożycza klientowi dużą sumę pieniędzy. Dlatego też jest to kredyt długoterminowy gdyż możemy spłacać go nawet przez 40 lat. Zaciągając kredyt hipoteczny przez 20 czy 30 lat, bankowi trudno jest przewidzieć, jak na przestrzeni tych lat będzie wyglądała nasza sytuacja finansowa. A zatem solidne zabezpieczenie jest w tym przypadku koniecznością. W sytuacji kiedy przestaniemy regulować swoje zadłużenie zgodnie z ustalonymi zasadami, może się okazać, że bank przejmie nieruchomość, na którą została ustanowiona hipoteka, czyli inaczej mówiąc zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Ostateczne warunki kredytu hipotecznego określa konkretna oferta kredytowa. Bardzo duże znaczenie ma tu umiejętne dobranie kredytu hipotecznego.

Koszty a kredyt hipoteczny

Zanim jeszcze podejmiemy decyzję o zaciągnięciu kredytu hipotecznego zastanawiamy się nad tym ile może nas to kosztować i jaki będzie ostateczny koszt kredytu hipotecznego. Musimy wziąć pod uwagę koszty niezbędnych ubezpieczeń, oprocentowanie kredytu hipotecznego, a także wysokość wymaganej przez bank prowizji.

Niestety nie jest to koniec naszych wydatków związanych z kredytem hipotecznym. Musimy pamiętać również o tym, że koszty wzięcia kredytu hipotecznego muszą uwzględniać również, wydatki związane z ustanowieniem hipoteki. Do kwestii zaciągnięcia kredytu hipotecznego musimy podejść bardzo rozsądnie gdyż jest to decyzja w zasadzie na całe życie i koszty z nią związane będą nam towarzyszyły przez długo. A zatem musimy bardzo dokładnie ocenić swoją sytuacje finansową. Musimy również zadać sobie pytanie jaka kwota kredytu jest nam potrzebna, na ile lat chcemy wziąć kredyt, a także w jakiej walucie chcemy go zaciągnąć. Wart też zasięgnąć informacji na temat tego co zrobić Aby zadłużenie to nie przerosło nas w przyszłości.

Kredyt hipoteczny, dla kogo?

Kredyt hipoteczny w Polsce staje się z roku na rok coraz bardziej popularny. Obecnie możemy starać się o ten kredyt w zasadzie w każdym banku. Kredyt te jest kredytem celowym, a zatem możemy zaciągnąć go zarówno na budowę domu jak i kupno mieszkania. Oferta kredytów hipotecznych jest bardzo szeroka bo każda oferta na pierwszy rzut oka jest do siebie podobna jednak przy głębszej analizie różnią się one od siebie. A zatem decyzja o ubiegania się o kredyt musi być przemyślana, a oferta powinna być dopasowana do naszych potrzeb, możliwości i oczekiwań. Warto tu skorzystać z pomocy fachowców.